Hitta rätt profilprodukter för ert företag

Att arbeta med företagets närvaro är oerhört viktigt. Ditt företag måste ha en tydlig profil som visar vad ditt företag står för och så måste företaget alltid agera i enlighet med företagets varumärke. Det innebär alltså att alla marknadsföringsaktiviteter och allt annat som företaget gör ska genomsyra företagets värderingar. Företagets profil är hur du vill att företaget ska uppfattas av omvärlden. Om du vill att andra ska förknippa ditt företag med någonting positivt, måste du aktivt arbeta med varumärket.

Det finns många sätt som du kan arbeta med företagets profil. Du måste välja en passande logotyp som du använder på alla företagets produkter. Efter att företaget har en stark profilering är det dessutom viktigt att synas. Du kan till exempel göra marknadsföringsaktiviteter med mål att stärka företagets ställning på marknaden och sprida företagets varumärke.

Profilprodukter är olika produkter som har ditt företags logotyp på dem. Det finns ett stort utbud online som du kan använda. Att bara ha ett starkt varumärke hjälper inte om ingen känner igen ditt företag. Därför är profilprodukter ett mycket bra verktyg som du kan använda för att sprida information om ditt företag och få människor att känna igen det.

Chef – En ensam roll

Många drömmer om att klättra på karriärstegen och till slut kunna titulera sig chef. Skälet till drömmen kan variera. För vissa handlar det om en känsla av frihet, för andra handlar det om att få vara med och utveckla företaget eller sina underordnade. Men det är lätt att glömma att ansvaret ibland kan innebära ensamhet och att inte riktigt ha någon att anförtro sig åt med sina bekymmer. Inte sällan kan det resultera i påverkan på familjelivet, stress och oro. Men det finns lite att göra, här kommer några idéer på hur chefsrollen kan bli lite mindre ensam.

Som chef har du möjlighet att påverka öppenheten i företaget. Ett första steg kan vara att skapa mötesplatser för cheferna internt där ni kan stötta varandra. Kanske ser ni till att träffas gemensamt för att i en tillåtande miljö diskutera utmaningar och glädjeämnen, eller så skapar ni nätverk där ni är mentorer åt varandra och har en person som ni kan anförtro er åt. Det här blir allt mer populärt och kan vara ett mycket bra sätt att motverka känslor av ensamhet när det ska fattas stora beslut eller att man står inför motgångar.

Om det inte är aktuellt att göra detta inom organisationen så kan det vara mycket värt att skapa nätverk externt, där du kan anförtro dig och känna stöd. EGN är ett globalt nätverk för ledare där man kan mötas över nationsgränser för att utbyta kunskap och erfarenhet med varandra. Att ha möjlighet att få perspektiv från andra i liknande situationer kan många gånger vara en hjälp att skapa distans och se sin egen verklighet från nya synvinklar och tänka mer kreativt. Så även om det kan vara ensamt på toppen ibland så ska finns det möjligheter att landa i ett nätverk som kan vara stärkande så att du orkar vara den bästa chef som du kan vara.

Vad är Live Shopping?

Vi har börjat handla varor mer och mer på internet under de senaste 10 åren. Det finns dock flera fördelar med att handla i en butik där du både kan prova plaggen för passform och se hur de ser ut när du har dem på dig. Det finns en ny tjänst i Sverige som heter live shopping. Läs på mer här om det låter intressant.

Historia

Live shopping blev tidigt en trend i Kina och kom till Europa under andra halvan av 2020. Tack vare företaget Bambuser som erbjuder andra företag en livestreaming-tjänst kan nu svenska företag visa dig deras produkter live på nätet.

Hur fungerar det?

Om företaget du vill handla från erbjuder den här tjänsten kan du direkt på nätet titta när någon till exempel provar ut ett plagg du vill köpa för att du ska se hur de ser ut på en människa. Du kan också ställa frågor som du direkt får svar på via tjänsten. Det blir mer eller mindre som om du själv är i en butik. Du kan sedan köpa produkterna under tiden du tittar och ställer frågor. Det här är det nyaste och trendigaste på marknaden och vi tror att det kommer bli en väldigt stor hit inom de närmaste åren.

En bra inomhusmiljö på kontoret

Inomhusmiljön är något som man alltid måste tänka på. Kvaliteten av denna kan ha stor inverkan på alla som arbetar på plats. Och medan det kan finnas väldigt tydliga problem ibland, är det inte alltid så enkelt att sätta fingret på vad som är fel.

Till att börja med är det viktigt att luften är ren och frisk. Och medan det är ju något som är ventilationens jobb att lösa, är det också fallet att äldre byggnader kanske inte alltid klarar av att sköta detta jobb så bra som det borde. Som tur är finns det ju dock hjälp på traven man kan använda sig av.

En annan viktig faktor är temperaturen. Och medan det kan variera från person till person vad som upplevs som för varmt eller för kallt, finns det bra riktlinjer att gå efter när man försöker balansera inomhustemperaturen för en arbetsmiljö. På ett kontor kommer man dock behöva ha högre temperatur rent allmänt än på arbetsplatser där personalen utför mer ansträngande arbete. När vi sitter still genererar ju kroppen mindre värme från fysisk ansträngning och vi känner därför av kyla tidigare än om kroppen hela tiden hade varit i rörelse.

Varför kommunikationen är så viktig

Under senare år har det funnits debatter i medierna om varför yrkesrollen kommunikatör kommit att växa närmast explosionsartat. I offentlig sektor har debatten varit mest högljudd, där många menar att kommunikatörerna får agera väktare och minska mediernas möjligheter till kritisk granskning av myndighetsutövningen. Vi kommer inte att gå in vidare på den här frågan, men här kommer en liten inblick i kommunikatörens roll och varför dom möjligen blivit så populära i samhället.

För alla organisationer så är kommunikation är nödvändighet. Vi behöver nå olika målgrupper för att kunna fungera helt enkelt. Internt handlar det om att skapa samförstånd och samarbetet för att driva arbetet framåt och gentemot kunder eller externa intressenter så handlar det om att försöka skapa en uppfattning som harmoniserar med vad företaget vill uppnå. Det kan vara nöjda kunder eller medborgare som får den information som dom behöver för att kunna fatta beslut eller lösa problem. Exempelvis om du söker bygglov så behöver du veta hur det går till och vart du bör vända dig. För mindre företag kan det vara svårt att anställa en kommunikatör, men då kanske en kommunikationsbyrå, såsom Brid agency kan vara till hjälp för att ge råd och skapa strukturer som man kan arbeta utifrån.

Större organisationer har många gånger fler och större intressegrupper och därmed ett större behov av att kommunicera. Då är det vanligt med heltidsanställda kommunikatörer. Yrkesgruppen kallades tidigare för Informatörer och uppgiften var då liksom nu att sammanfatta information på ett begripligt sätt och se till att dessa når mottagaren. Men med den framväxande tekniken så har mängden plattformar där man behöver kommunicera, också ökat. Organisationerna måste vara synliga på olika platser för olika målgrupper och då kan det krävas att fler arbetare med uppgiften. Kanske är det anledningen till att kommunikatör kommit att bli ett yrke som vuxit så fort.