Mediaföretag

Idag är begreppet ”mediaföretag” ett mycket brett begrepp. I början var det nästan enbart fokus på tryckt media samt radio men när TV:n blev standard i vardagsrummet tog denna kanal över allt mer. När sedan internet växte fram blev detta den mediekanal som allt mer fokus lagts på. Detta inte helt oväntat då Tv-tittandet minskat medan tid på internet ökat hos den gemensnittliga svensken.

Till mediaföretag klassas de flesta företag som har ett fokus på att förmedla media i någon form. Detta innebär att det inom denna bransch finns allt från musikproducenter och skivbolag till tryckerier, kommunikationsbyråer och TV-företag. Idag är det överlägset största företaget inom denna bransch Google. År 2011 omsatte företaget 37,9 miljardar dollar vilket då kan jämföras med det företag som låg tvåa på listan (The DirecTV Group) som samma år omsatte 27,2 miljarder dollar.

Men även om det finns ett flertal extremt stora företag så är detta en bransch där en stor del är egenföretagare eller småföretagare. Ett exempel som kan nämnas är fotografer och journalister som allt oftare får jobba som frilansare åt tidningar och andra kunder. Allt färre får alltså en fast anställning vilket skapar en viss oro hos bland annat journalistkåren.

Samtidigt är intresset mycket stort att jobba som journalist och inom media. Oavsett vad man har för intresse inom denna bransch är det ett föränderligt jobb som väntar. Detta inte minst med tanke på den tekniska utvecklingen som verkligen förändrat hur dagens mediaföretag fått utforma sitt arbete.