Chef – En ensam roll

Många drömmer om att klättra på karriärstegen och till slut kunna titulera sig chef. Skälet till drömmen kan variera. För vissa handlar det om en känsla av frihet, för andra handlar det om att få vara med och utveckla företaget eller sina underordnade. Men det är lätt att glömma att ansvaret ibland kan innebära ensamhet och att inte riktigt ha någon att anförtro sig åt med sina bekymmer. Inte sällan kan det resultera i påverkan på familjelivet, stress och oro. Men det finns lite att göra, här kommer några idéer på hur chefsrollen kan bli lite mindre ensam.

Som chef har du möjlighet att påverka öppenheten i företaget. Ett första steg kan vara att skapa mötesplatser för cheferna internt där ni kan stötta varandra. Kanske ser ni till att träffas gemensamt för att i en tillåtande miljö diskutera utmaningar och glädjeämnen, eller så skapar ni nätverk där ni är mentorer åt varandra och har en person som ni kan anförtro er åt. Det här blir allt mer populärt och kan vara ett mycket bra sätt att motverka känslor av ensamhet när det ska fattas stora beslut eller att man står inför motgångar.

Om det inte är aktuellt att göra detta inom organisationen så kan det vara mycket värt att skapa nätverk externt, där du kan anförtro dig och känna stöd. EGN är ett globalt nätverk för ledare där man kan mötas över nationsgränser för att utbyta kunskap och erfarenhet med varandra. Att ha möjlighet att få perspektiv från andra i liknande situationer kan många gånger vara en hjälp att skapa distans och se sin egen verklighet från nya synvinklar och tänka mer kreativt. Så även om det kan vara ensamt på toppen ibland så ska finns det möjligheter att landa i ett nätverk som kan vara stärkande så att du orkar vara den bästa chef som du kan vara.