Utmaningar för ett växande företag

Tillväxt är något många företag och företagare strävar efter. Och medan det kommer med tydliga fördelar måste man även förbereda sig för utmaningarna som kommer på köpet.

Skapa riktiga avdelningar

I ett litet team som många företag börjar som är arbetsuppgifterna inte alltid uppdelade på ett tydligt och strukturerat sätt. Alla har ofta en hand med i många spel och arbetar tätt ihop. Men som företaget växer och mer personal kommer in blir det aktuellt att ha riktiga avdelningar separat från varandra. Medan det väldigt vanligt att skapa avdelningar som försäljning och produktion, finns det andra avdelningar som man till en början kan tjäna på att outsourca. IT-avdelningen är ett vanligt exempel på detta och många skaffar en företagspartner som kan sköta IT-behovet åt en fram tills det blir mer försvarbart att ha en helt egen avdelning för det.

Lösa kompetensbristen

Men att ny personal kommer in betyder inte alltid att man faktiskt får tag på den kompetens företaget faktiskt behöver. Att attrahera och även behålla nyckelpersonal är många gånger lättare sagt än gjort och varje företag måste titta på vad de kan göra för att säkra kompetensen. Detta problem har visat sig vara större än till och med tillgång på kapital. Och medan det finns många förslag på hur man hanterar detta är det alltid viktigt att utgå från sina egna förutsättningar och inte tro att vad som funkar för ett annat företag också kommer att fungera för ens eget.

Bättre kommunikation internt

God kommunikation lägger grunden för väldigt mycket i livet och företagande är minsann inget undantag. Att kunna tydligt kommunicera vad företaget går igenom, vad man arbetar mot och vilka utmaningar man kan ställas inför är alla områden som inte bara ledningsgruppen borde veta. Ju bättre informerade ens medarbetare är desto bättre kan de också hantera plötsliga förändringar i arbetet.