Säkerhet på företaget

Det är viktigt att man ser till att säkerheten på företaget regelbundet ses över och att allt och alla har den kunskap och medvetenhet vad man ska göra vid exempelvis brand eller andra olycksfall på arbetsplatsen.

Det kan vara viktigt att ha ett arbetsmiljöombud som man kan vända sig till om man undrar över något. Den personen ska ha ett övergripande ansvar över detta med arbetsmiljön och meddela till arbetsgivaren om det är något som behöver åtgärdas. Det kan vara att alla anställda vill gå en kurs i HLR eller liknande. Att få gå en utbildning i första hjälpen med hjärt- och lungräddning gör att man är beredd om det skulle hända något på arbetsplatsen.

Det gäller också att ha regelbundna genomgångar hur det fungerar på arbetsplatsen vid brand. Var finns nödutgångar och utrustning som brandsläckare? Var är samlingsplats utanför arbetsplatsen? Vad bör man tänka på om något oförutsett skulle hända? Gör en sammanställning över detta i en pärm som delas ut till nyanställda och ordna så det en eller ett par gånger per år repeteras allt som har med detta att göra i någon from av övning.

Förhoppningsvis så kommer det aldrig att hända något. Men det är som sagt bra att vara beredd på om olyckan skulle vara framme och man står där. Då ska man veta vad som gäller och ju fler på arbetsplatsen som är medveten om vilka åtgärder som ska göras desto bättre är det. Kolla upp med brandförsvaret på er ort om de kan ta en timme eller två med utbildning vad man ska göra i händelse av brand.